Ruksan ohjeistus osallistujille sisätiloissa kokoontuvia rukousiltoja/ ryhmiä varten

Katso artikkelin lopusta viranomaisten antamat ohjeet. Vastuu ohjeiden toteuttamisesta on meillä jokaisella, niin tilaisuuden vastaavalla kuin myös tilaisuuteen osallistuvalla. Niitä noudattamalla kunnioitamme toinen toistamme ja myös ohjeet
antaneita viranomaisia.

● Kulku ainoastaan päätyovesta, sisäeteisessä on vastaanottaja opastamassa turvaohjeista (ainakin aluksi)
● Sisään tullessasi ja Ruksalta poistuessasi käytä käsidesiä huolellisesti
● Riskiryhmään kuuluvat voivat osallistua kokoontumisiin oman harkintansa mukaan
● Ruksan salissa tuolit on järjestetty salin sivuosassa pöytien ympärille turvavälein
(1- 2 m). Muuallakin salissa voi istua, kun muistaa turvavälit.
● Ei yhteislauluja tai laulun ajaksi levittäydytään vielä väljemmin saliin

● Mahdollinen kahvitarjoilu: tarjoilu noudetaan yksitellen tarjoilupöydältä, käsidesi pöydän
päässä, kahvi pumpputermoksesta, “pulla” valmiiksi jaettuna kertakäyttölautasilla
● Kokoontumisen vetäjä kirjaa osallistujien nimet (mahdollisten tartuntaketjujen selvittelyn helpottamiseksi).    Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan, jossa on muita henkilöitä samanaikaisesti paikalla, ei saa tulla jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita (yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky).

● Tilaisuuden jälkeen toteutetaan siivous THL ohjeilla (kts alempana).

Poimintoja viranomaisten ohjeista seurakunnan kokoontumisia varten

Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä
Yleistä/ Avi ohjeistus:

Vaikka yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten henkilömäärärajoituksia lievennetään 1.6. alkaen nyt
voimassa olevasta 10 henkilöstä enintään 50 henkilöön, hallitus suosittelee, että niidenkin osalta
noudatetaan THL:n ja OKM:n 14.5.2020 antamaa ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniasta.
Aluehallintovirastot korostavat jokaisen toimijan ja kansalaisen omaa vastuuta noudattaa
viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituksia omassa toiminnassaan ja siten omalta osaltaan
ehkäistä koronaviruksen leviämistä.

Tarkennukset/ THL ohjeistus:

1. Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan ei saa tulla oireisena
Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume,
hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai
julkiseen tilaan, jossa on muita henkilöitä samanaikaisesti paikalla, ei saa tulla jos on mitään
sairastumiseen viittaavia oireita.
2. Riskiryhmään kuuluvat
Riskiryhmään kuuluvien suositellaan epidemian aikana välttämään lähikontakteja, eikä
yleisötilaisuuksiin, yleisiin kokoontumisiin tai julkisissa tiloissa järjestettävään toimintaan osallistumista
voida siten myöskään suositella. Jos osallistuminen on välttämätöntä, tulee tässä ohjeessa
tarkoitettuja turvaetäisyyksiä ja hygieniasuosituksia noudattaa.
3. Turvavälit
Lähikontaktien välttämiseksi turvavälien ylläpitämisen mahdollisuus yleisötilaisuuksissa, yleisissä
kokoontumisissa ja julkisissa tiloissa tulee turvata: henkilömäärä tulee rajata siten, että henkilöiden
väliin jää vähintään 1–2 m.
Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja tulee ihmisiä muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä.
Pisaratartunnan riski on herkästi tavanomaista suurempi esimerkiksi yhteislaulu- ja
ryhmäliikuntatilanteissa, joten näissä ja vastaavissa tilanteissa turvavälien merkitystä on korostettava.
4. Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja
Tultaessa sisätilaan tai rajattuun ulkotilaan käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti
saatavilla.
Kädet pestään vedellä ja saippualla aina ennen ruokailua.Jos käsienpesu ei ole mahdollista,
käytetään käsihuuhdetta.
Maskia voi halutessaan käyttää ottaen huomioon siihen liittyvät ohjeet.
5. Siivous
Pyyhitään kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, tasot ja pöydät, valokatkaisijat ja hanat
vähintään päivittäin, mielellään kahdesti päivässä. Koronavirukset eivät säily pitkiä aikoja ilmassa tai
pinnoilla. Siivouksessa käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta. Saniteettitiloissa siivousta
voi tehostaa käyttämällä desinfiointiainetta.
6. Jos yleisötilaisuudessa tai yleisessä kokoontumisessa todetaan koronavirustartunta.
Tartunnanjäljityksen helpottamiseksi tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäjillä tulisi mahdollisuuksien
mukaan ja muun lainsäädännön edellytyksin olla tiedot osallistuneista henkilöistä.